Informacje

Typ sprawy:

Uderzenie ciężkimi drzwiami

Uraz:

Uraz nadgarstka, ramienia i przedramienia, uszkodzenie tkanek miękkich

Opłata:

No win No fee – Brak wygranej, brak opłaty

Prawnik:

Lokalizacja: Walia

Wyjaśnienie przypadku:

Klientka pracuje w fabryce. Miała właśnie zamiar wejść do swojego miejsca pracy przez główne drzwi, kiedy inny pracownik wychodził i gwałtownie otworzył drzwi z drugiej strony. Została uderzona w nadgarstek, kiedy próbowała otworzyć drzwi.

Fakty prawne:

Pracodawca jest zobligowany zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy dla swoich pracowników. Każdy pracodawca jest ponadto zobowiązany do oszacowania ryzyka, w celu określenia wszystkich potencjalnych zagrożeń, przyczyn kontuzji i urazów, które mogą być spowodowane warunkami pracy. Jeżeli zastosowałeś się do wszystkich zasad BHP, a wypadek został spowodowany przez zaniedbania pracodawcy, masz prawo do odszkodowania.

W tej sytuacji pracodawca z pewnością nie dokonał oceny ryzyka gdyż nie został zainstalowany żaden system ostrzegawczy dla osób wchodzących do fabryki. Ani osoba wchodząca ani wychodząca nie wiedziała, że po drugiej stronie może znajdować się człowiek. Jest to szczególnie ryzykowne sytuacji gdy drzwi są często użytkowane. Pracodawca nie dokonał odpowiedniej oceny ryzyka, a to jest sprzeczne z artykułem 3 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z 1999 roku. Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy, jest na pierwszy rzut oka karalne i oznacza, że pozwany (w tych okolicznościach) dopuścił się zaniedbania.

Zaniedbania, do których doszło:

– Pracodawca nie zapewnił bezpiecznego systemu pracy.

– Pracodawca nie podjął odpowiednich działań, aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała.

– Pracodawca nie poinformował powoda o zagrożeniu.

– Pracodawca nie zastosował odpowiednich drzwi lub mechanizmu, który zapobiegłby takim obrażeniom.

– Pracodawca nie przeszkolił odpowiednio pracowników lub powoda, aby mogli uniknąć takich incydentów.

Roszczenie wobec pracodawcy, po wypadku, do którego doszło nie z winy poszkodowanego, nie tylko zrekompensuje (potencjalnie) poniesione obrażenia ciała i niedogodności, ale ponadto zmusi pracodawcę do podjęcia niezbędnych działań, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby zapobiec przyszłym wypadkom, jeżeli wcześniej niechętnie podejmował takie działania.

Urazy:

Uszkodzenie tkanki miękkiej. Ból i siniaki na nadgarstku. Utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedramienia i ramienia. Uczucie niepokoju/nerwowości w miejscach, które posiadają drzwi.

Nasze działania:

Określiliśmy, co pracodawca mógł zrobić, aby zapobiec temu zajściu. Oszacowaliśmy powagę urazu, na podstawie raportu medycznego. Natomiast, czas wolny od pracy został wykorzystany do obliczenia wysokości utraconych zarobków, a to pomaga nam w uzyskaniu wyceny roszczenia i przekazania pozwanemu naszych oczekiwań, na podstawie wysokości odszkodowania.

Roszczenia wobec pracodawcy mogą być zgłaszane w terminie do 3 lat od chwili wypadku. Jeżeli doznałeś obrażeń ciała w miejscu pracy, zaleca się zachowanie dowodów, które będą dokumentować incydent, mogą to być: nagrania z kamer przemysłowych, notatka w dzienniku wypadków lub dokumentacja medyczna leczenia, które należało zastosować.

Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza

Opinie klientów prawnika prowadzącego

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić