odszkodowanie w anglii

Informacje

Typ sprawy:

Wypadek spowodowany przez spadające przedmioty

Uraz:

Uszkodzenie skóry, blizny

Opłata:

No win No fee – Brak wygranej, brak opłaty

Prawnik:

Opis sprawy: odszkodowanie za wypadek spowodowany spadającym przedmiotem

Pracownicy przenosili szkło z linii produkcyjnej, używając maszyny do podnoszenia. Częścią ich podstawowych obowiązków było przenoszenie szkła do wyczyszczenia, a następnie jego przekazanie do transportu. Jeden z pracowników nie zabezpieczył szkła we właściwy sposób, w wyniku czego szkło spadło i zraniło naszego klienta.

Podstawa prawna:

Za działania pracowników odpowiedzialność ponoszą pracodawcy. W tym przypadku firma ubezpieczeniowa pracodawcy była zobowiązana do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu doznany na skutek wypadku.

Spadające przedmioty są częstymi przyczynami wypadków przy pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek dbania o pracowników i jest prawnie zobowiązany do ocenienia ryzyka w miejscu pracy w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia wypadku poprzez upewnienie się, że:

– zapewnione zostały środki ochrony indywidualnej i są one właściwie dopasowane (przepisy dotyczące środków ochrony osobistej w pracy z 1992, tj. Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992),

– waga przechowywanych na półkach przedmiotów jest odpowiednia – najlepszą praktyką jest unikanie przechowywania dużych ładunków na górnych półkach,

– ładunki na paletach, beczkach i skrzyniach są zabezpieczone przed wypadnięciem,

– szkolenie w zakresie transportu ręcznego obejmuje trening dotyczący przenoszenia i przechowywania niebezpiecznych przedmiotów, takich jak szkło, ciężkie lub gorące przedmioty,

– zapewnione są niezbędne narzędzia oraz ich konserwacja, aby pracownik mógł bezpiecznie wykonywać pracę,

– pracownicy są w pełni przeszkoleni w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi wózków i wózków widłowych, aby w trakcie ich użytkowania nie uderzać w żadne przedmioty,

– obszary, na których wykonywana jest niebezpieczna praca, są zabezpieczone, aby nie narażać pieszych na zagrożenie – obszary te obejmują strefy, w których praca jest wykonywana na wysokości (przepisy dotyczące pracy na wysokości z 2005r. Tj. Working at Height Regulations 2005).

Obrażenia:

Wypadki z udziałem szkła mogą powodować obrażenia zagrażające życiu i trwałe blizny. Rozbite szkło może spowodować poważne rany szarpane oraz utratę krwi.

Każdy, kto w wyniku zaniedbania innej osoby, dozna obrażeń pozostawiających blizny, powinien być uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe UK. Chociaż blizna może nie powodować bólu fizycznego przez długi czas, może powodować znaczące problemy psychologiczne. Osoba poszkodowana może mieć trudności z utrzymywaniem kontaktów towarzyskich, jeśli blizna znajduje się na twarzy lub może nie czuć się komfortowo w kostiumie kąpielowym, jeśli blizna jest na ciele.

Zapewniamy profesjonalnych fotografów do wykonania odpowiednich zdjęć blizn. Prosimy chirurgów plastycznych o przedstawienie odpowiedniej ekspertyzy dotyczącej blizn i wszelkich zmian czucia wokół nich. W niektórych przypadkach możliwe jest zorganizowanie leczenia lub operacji w celu zminimalizowania widoczności blizny.

Niektórzy z naszych klientów odbywają spotkanie ze specjalistą w zakresie odczuwanych objawów psychologicznych. Możemy uzyskać opinię od psychologa lub psychiatry, który rozpozna schorzenia psychiczne, takie jak depresja, a następnie zorganizować odpowiednią terapię, która będzie wsparciem dla klienta. Ponadto w naszej kancelarii pracują osoby, które studiowały psychologię i uczestniczyły w kursach dostarczających wiedzę i wyrozumiałość, co pomaga nam wspierać wrażliwych klientów (prawnik: Jemma Kelleher).

Co robimy:

Zdajemy sobie sprawę, że w miarę upływu czasu możesz pamiętać mniej szczegółów związanych z wypadkiem, a dowody mogą zostać utracone. Gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy, pobierzemy od Ciebie jak najwięcej szczegółów i skontaktujemy się ze wszystkimi świadkami. Zwrócimy się również do pracodawcy o zachowanie dowodów, które mogą być niezbędne do skutecznego rozstrzygnięcia sprawy, na przykład nagrań z kamer.

Rozważamy, jakie kroki mógł podjąć Twój pracodawca, aby uniknąć Twoich obrażeń. Sprawdzamy, czy inni pracownicy postępowali nieprawidłowo i ustalamy, jaki jest właściwy system pracy.

Nie musisz się martwić danymi ubezpieczeniowymi pracodawcy, ponieważ mamy dostęp do bazy danych, która zawiera dane ubezpieczycieli dla wszystkich ubezpieczonych pracodawców. Skontaktujemy się z firmą ubezpieczeniową w celu złożenia wniosku o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu doznany przez Ciebie na skutek wypadku.

Jeśli z powodu wypadku musiałeś skorzystać z dni wolnych od pracy, dokładnie obliczamy kwotę utraconych zarobków. Zajmiemy się również wszelkimi pozostałymi wydatkami, takimi jak koszty podróży i leki. Jeśli po wypadku potrzebowałeś opieki i ktoś musiał Ci pomagać, możemy ubiegać się o zwrot kosztów za czas poświęcony przez tę osobę.

Jeśli obrażenia i blizny uniemożliwiają Ci pracę w branży, np. jeśli masz blizny na twarzy, które wpływają na karierę modelki, określimy, czy stracisz dochód w przyszłości i uwzględnimy to w roszczeniu.

Jeśli chcesz, abyśmy przeanalizowali Twoją sprawę o odszkodowanie, skontaktuj się z nami 0161 7914 669.

Co zrobić, gdy miałem wypadek w pracy? Więcej informacji na temat procesu o odszkodowanie w Anglii znajdziesz tutaj.

Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza

Opinie klientów prawnika prowadzącego

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić