odszkodowanie za poprarzenie chemiczne

Informacje

Typ sprawy:

Odszkodowanie za wypadek w fabryce

Uraz:

Poparzenie

Opłata:

No win No fee – Brak wygranej, brak opłaty

Prawnik:

Opis sprawy:

Klient rozpoczął pracę w fabryce chemicznej. Pracował tam przez tydzień, gdy został poproszony o wykonanie niestandardowych obowiązków. Niestety, nie został odpowiednio przeszkolony i musiał polegać jedynie na kilku radach otrzymanych od innego pracownika.

Klient musiał przelać niebezpieczne substancje z jednego pojemnika do drugiego. Nagle jeden z pojemników spadł i uderzył o podłogę. Ciecz rozlała się wszędzie. W związku z tym, że klient nie otrzymał obuwia ochronnego, doznał poważnych oparzeń stóp.

Podstawa prawna:

Nie ma wątpliwości, że praca w fabryce stwarza zagrożenie dla pracowników. Dlatego wypadek w fabryce może przydarzyć się każdemu. W powyższej sprawie, pracodawca wyraźnie zaniedbał swoje obowiązki. Klient nie został przeszkolony w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy i nie otrzymał odzieży ochronnej; w tym przypadku obuwia ochronnego. Pracodawcy są odpowiedzialni za dostarczenie pracownikom środków ochrony osobistej (PPE) takich jak rękawice, obuwie ochronne, kaski lub pasy bezpieczeństwa, opierając się o ocenę ryzyka przeprowadzaną w miejscu pracy. W rezultacie poszkodowany nie był w stanie upewnić się, że pojemnik nie spadnie i nie mógł ochronić się przed niebezpieczną cieszą. Według statystyk połowa wypadków przy pracy (w tym śmiertelnych) ma miejsce w ciągu pierwszych kilku dni pracy. Klient mógłby uniknąć obrażeń, gdyby znał środki bezpieczeństwa i otrzymał środki ochrony osobistej.

Obrażenia:

Po wypadku klient musiał zmierzyć się z rozległymi oparzeniami stóp. Rany oparzeniowe były bardzo bolesne i długo się goiły. Eksperci medyczni zdiagnozowali oparzenia trzeciego stopnia, rozważano przeszczep skóry i operację plastyczną.

W wyniku odniesionych obrażeń klient musiał:

⦁ skorzystać z dni wolnych od pracy,

⦁ przejść przez długotrwałe leczenie,

⦁ polegać na członkach rodziny, którzy pomagali mu w codziennych czynnościach,

⦁ kupować leki.

Co zrobiliśmy w sprawie:

Początkowo, działając na zadzie no win no fee, doradzaliśmy klientowi, jakie kroki należy podjąć po wypadku w pracy. Na szczęście poszkodowany otrzymywał wynagrodzenie od pracodawcy za czas nieobecności w pracy. Ze swojej strony upewniliśmy się, że klient otrzymał odpowiednie leczenie w związku z doznanymi w wypadku obrażeniami i złożyliśmy roszczenie o odszkodowanie w Anglii do ubezpieczyciela pracodawcy. Dzięki naszemu zaangażowaniu w sprawę, klient mógł skoncentrować się na odpoczynku i powrocie do zdrowia.

Gdy obrażenia klienta ustabilizowały się, umówiliśmy spotkania z niezależnymi ekspertami medycznymi, w tym z chirurgiem plastycznym, w celu uzyskania dowodów dotyczących obrażeń klienta. Eksperci oszacowali rodzaj oraz długość leczenia, jak również to, czy konieczny będzie przeszczep skóry. Następnie, przedstawili prognozy dotyczące czasu w jakim poszkodowany powróci do zdrowia i wskazali, jak długo utrzymają się blizny.

Na podstawie dowodów medycznych, nasi doświadczeni prawnicy byli w stanie określić kwotę odszkodowania, którą powinien otrzymać klient. Początkowo firma ubezpieczeniowa złożyła niską ofertę, jednak podczas negocjacji posługiwaliśmy się silną argumentacją, dlatego uzyskaliśmy pięciocyfrowe odszkodowanie dla naszego klienta, bez konieczności rozpoczynania procedur sądowych.

Jeśli chcesz, abyśmy przeanalizowali Twoją sprawę o odszkodowanie powypadkowe, skontaktuj się z nami 0161 7914 669.

Więcej informacji na temat procesu o odszkodowanie w Anglii znajdziesz tutaj.

Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza

Opinie klientów prawnika prowadzącego

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić