odszkodowanie za wypadek w wysokosci

Informacje

Typ sprawy:

Upadek z wysokości

Uraz:

Roszczenie dotyczące uszkodzenia tkanek miękkich

Opłata:

No win No fee – Brak wygranej, brak opłaty

Prawnik:

Opis sprawy: wypadek w magazynie

Klientka miała wypadek na magazynie. Pracowała jako pakowaczka, zbierając pudełka z różnych działów magazynu. Codziennie korzystała z drabiny i wózka widłowego. W dniu wypadku, używając drabiny, próbowała ściągnąć pudełko znajdujące się na najwyższej półce. Wspięła się na najwyższy stopień drabiny. Pudełko zostało umieszczone na innym pudełku, co jeszcze bardziej utrudniało zadanie. Inny pracownik ułożył pudła zbyt wysoko, więc klientka musiała maksymalnie sięgnąć, aby podnieść ciężkie pudło. Z powodu nieodpowiedniej pozycji ciała, kobieta uszkodziła mięsień ręki. Ból spowodował, że straciła równowagę i spadła z drabiny.

Podstawa prawna:

Wypadek w pracy w UK kwalifikuje się do odszkodowania, jeżeli nastąpiło zaniedbanie po stronie pracodawcy. Ocena odpowiedzialności nie jest łatwą kwestią. Możemy zacząć od pytania, czy z prawnego punktu widzenia pracodawca zrobił wystarczająco dużo, aby uniknąć wypadku. W powyższej sprawie potencjalnie występują dwa problemy. Pierwszym jest wysokość półki i drabiny. W tym przypadku klientce bardzo trudno było ściągnąć pudełko z górnej półki. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka (która jest obowiązkiem zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z 1999 r. ’Management of health and safety at work regulations 1999′), wykazałaby potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku. Powinien być zapewniony łatwiejszy dostęp do górnych półek, na przykład poprzez dostarczenie wyższej drabiny lub innych środków dostępu. Należy również wziąć pod uwagę ciężar pudeł, gdyż cięższe przedmioty powinny być przechowywane na dolnych półkach.

Znaczenie oceny ryzyka zostało dogłębnie omówione w sprawie Allison v London Underground Ltd [2008] EWCA Civ. Pracodawca tworzy środowisko pracy i jest bezpośrednio odpowiedzialny za wypadki, którym w prosty sposób można było zapobiec.

W tym przypadku pracownik, który był odpowiedzialny za rozładunek pudeł na półki, nie zwrócił uwagi na wagę każdego z pudeł. Ponadto ułożył pudełka jedno na drugim, co jeszcze bardziej utrudniało bezpieczne ich ściągnięcie. Prawdopodobnie pracownik nie został odpowiednio przeszkolony. Podstawową zasadą jest, że jeśli pracownik ponosi winę za wypadek innego pracownika, nawet gdy był przeszkolony, pracodawca będzie odpowiedzialny za odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu UK. Pracodawca jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia tzw. Employers liability insurance, które obejmuje roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadków w pracy spowodowanych przez innych pracowników.

Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli roszczenie zakończy się sukcesem. Większość spraw, w które zaangażowany jest inny pracownik, dotyczy roszczeń ubezpieczeniowych, a nie roszczeń wobec konkretnej osoby, która spowodowała wypadek.

Obrażenia: uszkodzenie tkanek miękkich

Upadek z drabiny może spowodować doznanie rozległych obrażeń kręgosłupa lub złamania kości, podczas gdy nasza klientka doznała siniaków i obrażeń tkanek miękkich lewej kostki i kolana. Doznała również obrażeń ręki, gdy próbowała przyciągnąć do siebie ciężkie pudło. Urazy tkanek miękkich często występują, gdy mięśnie, ścięgna lub więzadła są nadmiernie obciążone, lub nadmiernie wykorzystywane. Chociaż nie brzmi to tak boleśnie, jak złamanie kości, zwykle czas rekonwalescencji jest dłuższy i może wymagać leczenia, a czasem nawet operacji. Klientka nie odczuwała znacznego bólu aż do następnego dnia, dlatego wypadek został zgłoszony z pewnym opóźnieniem. Często zdarza się, że objawy stają się bardziej wyraźne 1 lub 2 dni po wypadku.

Klientka nie była w stanie pracować przez kilka tygodni. Kiedy wróciła do pracy, jej lekarz rodzinny, zalecił wykonywać tylko lekkie obowiązki. Kobieta przez długi czas przyjmowała tabletki przeciwbólowe.

Co zrobiliśmy w sprawie:

Klientka skontaktowała się z nami i przedstawiła nam szczegółowy opis wypadku. Sprawa została przez nas przyjęta jeszcze tego samego dnia. Klientka otrzymała umowę o świadczenie usług, którą mogła podpisać elektronicznie. Umowa potwierdziła, że ​​reprezentujemy klientkę na zasadzie no win no fee, czyli 'nie wygrywasz, nie płacisz’.

Roszczenie o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK zostało złożone do firmy ubezpieczeniowej pracodawcy, która zaakceptowała sprawę. Zorganizowaliśmy dla klientki fizjoterapię w lokalnej klinice. Upewniliśmy się również, że otrzyma konieczne leczenie tak szybko, jak to możliwe. Następnie, klientka miała spotkanie z ekspertem medycznym, który przedstawił profesjonalne prognozy dotyczące jej obrażeń. Ekspert medyczny przewidział, że klientka powróci do pełni zdrowia w ciągu roku. Kiedy my skupialiśmy się na prawnych aspektach sprawy, klientka mogła całą swoją uwagę skupić na powracaniu do zdrowia. Ostatecznie wynegocjowaliśmy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i utracone zarobki z powodu nieobecności w pracy. Klientka była bardzo zadowolona, ponieważ jej relacje z pracodawcą nie uległy zmianie w związku ze złożonym roszczeniem i mogła kontynuować pracę w bezpieczniejszym środowisku.

Jeśli chcesz, abyśmy rozpatrzyli Twoją sprawę o odszkodowanie w związku z wypadkiem, skontaktuj się z nami 0161 7314 669.

Więcej informacji na temat procesu o odszkodowanie znajdziesz tutaj.

Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza

Opinie klientów prawnika prowadzącego

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić