wypadek w magazynie anglia

Informacje

Typ sprawy:

Wypadek na magazynie

Uraz:

Ból barku, ból pleców

Opłata:

No win No fee – Brak wygranej, brak opłaty

Prawnik:

Opis sprawy: odszkodowanie w Anglii za wypadek na magazynie

Klient miał wypadek na magazynie, w którym pracuje jako pakowacz. Pakował produkty w torby i umieszczał je na wózku do transportu. Kiedy wózek był załadowany, klient przystępował do pchania wózka, co wymagało wiele wysiłku ze względu na zacinanie się jego kół. Problem z wózkami był ogólnie znany i mógł wynikać ze zużycia sprzętu lub klinowania się w kołach odłamków śmieci, znajdujących się na podłodze. Korzystanie z wózków sprawiało trudności pracownikom, dlatego często, gdy było to możliwe, unikali ich używania. W powyższej sytuacji klient próbując pociągnąć wózek, doznał obrażeń barku oraz pleców.

Podstawa prawna:

pracodawca wymagając, aby pracownik wykonywał czynności związane z ręcznym transportem, jest prawnie zobowiązany do upewnienia się, że ryzyko dla pracowników jest tak niskie, jak to możliwe (przepisy dotyczące ręcznych prac transportowych z 1992). Pracodawcy mogą zapewnić maszyny pomagające w podnoszeniu, na przykład wózek paletowy, aby pracownik nie musiał używać własnej siły do ​​przenoszenia przedmiotów. Pracodawca ma również obowiązek dopilnować, aby sprzęt roboczy, na przykład wózek, był w dobrym stanie technicznym i był wykorzystywany zgodnie z  przeznaczeniem (przepisy dotyczące wyposażenia i użytkowania sprzętu roboczego z 1998 r.)

Klient miał do dyspozycji wózek ułatwiający czynności związane z ręcznym transportem, ale nie działał on prawidłowo. Chociaż klient był w stanie przesunąć wózek, problem z blokowaniem kół powodował opór lub nieoczekiwane ruchy wózka.

Możliwe były następujące zaniedbania:

– brudna podłoga pełna kurzu i odłamków śmieci;
– sprzęt nie był konserwowany;
– sprzęt nie działał prawidłowo i nie był sprawdzony;
– ocena ryzyka została przeprowadzona nieprawidłowo – obserwowano system pracy przy użyciu pustego wózka;
– pracodawca wiedział lub powinien był wiedzieć, że były problemy z wózkami, ale nic nie zrobił w tej kwestii.

Pracodawca musi przestrzegać zalecanych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków i obrażeń ciała.

Obrażenia: ból barku, ból pleców

Wiele urazów tkanek miękkich ustępuje podczas leczenia, jednak te odniesione podczas podnoszenia, ciągnięcia lub pchania ciężkich przedmiotów przez dłuższy czas, mogą powodować poważniejsze i trwałe obrażenia.

Powszechnymi urazami tkanek miękkich, które towarzyszą ręcznym pracom transportowym, są skręcenia, nadwyrężenia, naciągnięcia mięśni i zerwane więzadła.

Objawami są:

– ból i dyskomfort,
– obrzęk i tkliwość,
– ograniczona zdolność poruszania się,
– drętwienie,
– sztywność.

Jednym z głównych urazów wynikających z ręcznego transportu jest uraz pleców. Wytyczne sądowe potwierdzają, że osoby z niewielkimi obrażeniami pleców, które powrócą do zdrowia w ciągu 3 miesięcy, mogą otrzymać do £2,150* w ramach odszkodowania za obrażenia ciała. Jeśli powrót do zdrowia nastąpi w ciągu 2 lat, roszczenie może być warte do £6,920*.

Zakres obrażeń powypadkowych zostanie oceniony przez eksperta medycznego podczas komisji lekarskiej, którą dla Ciebie zaaranżujemy. Dopilnujemy, aby spotkanie odbyło się z odpowiednim ekspertem medycznym, abyś miał pewność, że otrzymasz odszkodowanie, na jakie zasługujesz.

Co zrobiliśmy w sprawie:

Rozważyliśmy, czy doznane obrażenia zostały spowodowane przez konkretny jednorazowy incydent, czy też wynikają z długotrwałych problemów. Sprawdziliśmy również, czy pracodawca mógł podjąć prosty i stosunkowo niedrogi krok w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń. Pomogło nam w tym prywatne nagranie wideo pokazujące blokujące się koła wózka, które zostało nam dostarczone przez klienta.

Klient otrzymał od lekarza pierwszego kontaktu zwolnienie lekarskie, dlatego w celu obliczenia straty w zarobkach, uzyskaliśmy od pracodawcy klienta wszystkie potrzebne informacje z tym zakresie. Następnie ubiegaliśmy się o kwotę utraconych przez klienta zarobków i wynegocjowaliśmy doskonałą sumę odszkodowania za obrażenia ciała tj. za ból barku i pleców.

Aby zgłosić roszczenie o odszkodowanie za wypadek w Anglii w związku z wypadkiem na magazynie lub omówić wszelkie istotne pytania, skontaktuj się z nami 0161 7914 669.

*wysokości odszkodowań są zgodne z czternastą edycją Judicial College Guidelines For The Assessment of General Damages in Personal Injury Cases.

Co zrobić, gdybym miał wypadek w pracy? Więcej informacji na temat procesu o odszkodowanie za wypadek w UK można znaleźć tutaj.

Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza

Opinie klientów prawnika prowadzącego

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić