Każda osoba, która uległa wypadkowi z czyjejś winy bezpośrednio lub pośrednio może starać się o odszkodowanie. Ustalenie winy nie jest nauką ścisłą, ani prostą i należy ją omówić z profesjonalistą w tej dziedzinie. Przeczytaj dlaczego warto zaufać naszej kancelarii.

Istnieje taka możliwość, że pracodawca lub jego ubezpieczyciel odmówi przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie. W takiej sytuacji strona przeciwna często przesyła swoją argumentację oraz dowody. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie pełnej analizy sprawy, weryfikacji nowych informacji z klientem pod względem prawnym oraz podjęcie decyzji o dalszych krokach w sprawie lub otwarcie procedur sądowych

Wciąż możesz starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Proces odszkodowawczy, a rodzaj zatrudnienia lub jego brak to dwie zupełnie inne kwestie. Prawo chroni osoby poszkodowane we wszystkich sytuacjach, gdyż pracodawcy, firmy oraz organizacje mają obowiązek należytej staranności, którego muszą przestrzegać wobec osób, które są z nimi związane.

Należy pamiętać, że wszystko co stanie się po wypadku jest niezwykle istotne i będzie w przyszłości dowodem w sprawie. Ważne aby wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia oraz zgłosić wypadek pracodawcy. Warto zanotować wszystkie fakty związane z wypadkiem i zapisać dane świadków. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort należy zgłosić się do lekarza.

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika z powodu zgłoszenia wypadku a tym bardziej sprawy o odszkodowanie. Jeśli tak by się stało istnieje możliwość, że powstałaby podstawa do kolejnego roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie. Każdy pracownik ma prawo zadbać o swoje zdrowie w tym starać się o odszkodowanie za ból i cierpienie.

Każdy pracodawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia dla pracowników (tak jak każdy użytkownik samochodu ma obowiązek posiadania polisy). Jest to związane z tym, że ryzyko wypadków jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Dzięki czemu każde roszczenie za wypadek w pracy w UK, do którego doszło z winy pracodawcy, managera czy też innego pracownika (pośrednio czy bezpośrednio) jest pokrywane przez polisę ubezpieczeniową.

Twoim obowiązkiem jest powiadomić pracodawcę o zdarzeniu. Pracodawca powinien sporządzić protokół powypadkowy, a w niektórych okolicznościach zgłosić także sprawę do HSE (Health and Safety Executive). Ważne jest, aby nie podpisywać raportu z wypadku, jeśli informacje w nim zawarte są niezgodne z okolicznościami zdarzenia. Brak wpisu do książki wypadków lub niezgłoszenie sprawy do HSE nie powodują, że nie możesz się ubiegać o odszkodowanie w UK.

Prowadzone sprawy

Ostatnie sprawy w których uzyskaliśmy odszkodowanie

Nie napisaliśmy odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Koniecznie się z nami skontaktuj