Co zrobić po wypadku?

 1. Poinformuj przełożonego o wypadku.
 2. Uzyskaj pomoc medyczną.
 3. Upewnij się, że wypadek został odnotowany w księdze wypadków.
 4. Zgromadź materiały pomocne dla sprawy tj. zdjęcia z miejsca wypadku oraz maszyn/sprzętów/nieprawidłowości, które przyczyniły się do wypadku.
 5. Zapisz dane osób, które były obecne przy wypadku.
 6. Skontaktuj się z nami: 0161 791 4669.

Możesz otrzymać odszkodowanie za:

 • wypadek na budowie,
 • wypadek na fermie,
 • wypadek z udziałem wózka widłowego,
 • wypadek w magazynie,
 • wypadek w fabryce,
 • wypadek na skutek wadliwej lub niesprawnej maszyny,
 • wypadek spowodowany nieprawidłowym systemem pracy.

Wypadek w pracy w Anglii – wysokie odszkodowanie z Progressive Solicitors

Wiele osób, które ucierpiały na skutek wypadku w pracy w Anglii, nie stara się o uzyskanie odszkodowania. Przyczyny tej decyzji są różne, ale do najczęstszych należy brak świadomości, że poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie finansowe, a także obawa przed długim i skomplikowanym procesem dochodzenia swych roszczeń. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom oraz wymaganiom osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach w pracy w Wielkiej Brytanii, kancelaria Progressive Solicitors oferuje swe usługi.

Jesteśmy specjalistami we wspomnianym zakresie. Działamy w branży od wielu lat, dlatego możemy zagwarantować pełen profesjonalizm, solidność oraz najwyższą jakość usług. Nasza wiedza oraz umiejętności owocują dużym gronem zadowolonych klientów, a także wieloma zakończonymi sukcesem sprawami. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i rzetelnie, mocno angażując się w prowadzoną sprawę. Dzięki temu możemy zapewnić, że zawsze dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać pełne i możliwie najwyższe odszkodowania za poniesione obrażenia, jak również wydatki i straty.

Gwarantujemy stały kontakt z klientem, co pozwala na płynne, sprawne i bezstresowe przeprowadzenie danej sprawy. Zapewniamy kompleksową obsługę włącznie ze złożeniem niezbędnych wniosków, pomocą w zebraniu dokumentów czy prawidłowym wypełnieniu formularzy. Wszelkie negocjacje, mediacje oraz rozmowy z ubezpieczalniami prowadzą doświadczeni i wykształceni prawnicy.

Wypadek w pracy UK – prawa pracownika

W sytuacji wypadku w pracy w UK, którego skutkiem jest doznanie dolegliwości bólowych, urazu ciała czy też trwałego uszczerbku na zdrowiu, pracownik ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe. Warunkiem do złożenia wniosku jest wystąpienie winy po stronie pracodawcy lub przełożonego. Co istotne, o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK mogą się starać wszyscy pracownicy: zatrudnieni na etacie, pracownicy agencyjni, a także osoby samozatrudnione (tzw. self-employed).

Wypadek w pracy w Anglii – obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w zakresie ochrony pracowników jest podjęcie wszelkich niezbędnych kroków mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnianych osób. Każdy z pracodawców w Walii oraz Anglii ma również obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej. W przypadku ewentualnego wystąpienia wypadku w miejscu zatrudnienia, odszkodowania wypłaca ubezpieczyciel, a nie sam pracodawca.

Ponadto do obowiązków pracodawcy należy również:

 • kwestia upewnienia się, że platformy, drabiny czy rusztowania w miejscu pracy pozostają w dobrym stanie, wyposażono je we wszelkie niezbędne zabezpieczenia, a także przystosowane do realizowania konkretnych czynności;
 • zapewnienie niezbędnych szkoleń oraz kursów, które pozwolą pracownikowi na bezpieczne realizowanie swych zawodowych zadań;
 • systematyczne naprawianie oraz serwisowanie pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzeń oraz innych sprzętów znajdujących się w miejscu pracy;
 • stworzenie systemu pracy gwarantującego możliwie największe bezpieczeństwo pracownikom;
 • zadbanie o to, aby schody, przejścia oraz korytarze były wolne od wszelkich potencjalnych przeszkód skutkujących poślizgnięciem się, potknięciem oraz upadkiem;
 • przygotowanie oceny ryzyka (tzw. risk assessment) wszelkich wykonywanych przez zatrudnione osoby zadań;
 • upewnienie się, że maszyny, urządzenia oraz inne sprzęty posiadają wszelkie konieczne elementy ochronne, które zabezpieczają pracownika przed bezpośrednim kontaktem z ostrymi lub ruchomymi częściami, np. wirnikami albo piłami;
 • podjęcie wszelkich niezbędnych kroków celem ograniczenia albo zminimalizowania kontaktu z niebezpiecznymi, toksycznymi albo innymi groźnymi substancjami, mogącymi powodować oparzenia oraz inne uszkodzenia ciała;
 • zapewnienie ochronnego ubioru w postaci kolczug masarskich, rękawic, kasków, odpowiedniego obuwia i okularów.

Co istotne, pracodawca odpowiada również za wypadki, które spowodują inni pracownicy. Jeśli więc na terenie zakładu doszło do groźnego zdarzenia w wyniku działania osoby zatrudnionej, za sytuację tę główną odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK – kiedy przysługuje?

Kiedy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii? Przede wszystkim ma on taką możliwość, jeśli ucierpiał w wypadku w miejscu pracy, który wydarzył się w wyniku działań innych osób. Pracownik ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego w sytuacji wypadku będącego rezultatem:

 • zaniedbania pracodawcy, jeśli nie zadbał on o bezpieczne środowisko pracy, nie zapewnił niezbędnych szkoleń itp.;
 • nieprawidłowo używanego albo wadliwego sprzętu, maszyny lub innego urządzenia;
 • błędu innego pracownika, który nie zachował koniecznych środków bezpieczeństwa;
 • nadużyć przełożonych, nakazujących wykonywanie zadań niezgodnych z procedurami bezpieczeństwa;
 • innego rodzaju przyczyn, które są niezależne od realizowanych przez niego działań.

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę
i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić