Nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań z polisy sprawcy. W takiej sytuacji, kiedy to Ty spowodowałeś wypadek, nie będziemy mogli starać się o odszkodowanie dla Ciebie z Twojej polisy. Tutaj rekomendujemy kontakt z własnym ubezpieczycielem. Aczkolwiek, będziemy mogli uzyskać odszkodowanie z Twojej polisy dla pasażerów, którzy jechali w Twoim pojeździe, podobnie jak uczyni to poszkodowany z drugiego pojazdu.

*Pamiętaj jednak, aby nie przyznawać się do winy zbyt pochopnie. Zawsze warto przedyskutować sprawę z nami, abyśmy mogli obiektywnie spojrzeć na sprawę i przedstawić swoją profesjonalną opinię.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez kierowce który był nieubezpieczony lub uciekł z miejsca zdarzenia, wypłacane jest przez organizację MIB (Motor Insurance Bureau). Warunkiem jest zgłoszenie wypadku na policję. Nasza kancelaria specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. Warto pamiętać, że MIB nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony pojazd, jeśli podczas wypadku posiadałeś polisę ubezpieczeniową w wariancie Comprehensive (pełna, polskie AC).

Odszkodowanie za zniszczenia pojazdu w UK wypłacane są przez naszą kancelarię bezpośrednio na konto wskazane przez klienta. Nie pobieramy prowizji od klienta za tą część odszkodowania, aby umożliwić mu zakup nowego pojazdu (kiedy jego pojazd został spisany na straty), lub aby miał możliwość naprawy pojazdu w wybranym przez siebie salonie. Nie aranżujemy napraw – klient sam może wybrać gdzie i jak naprawi swój pojazd.

Oznacza to, że według inżyniera naprawa pojazdu nie jest ekonomiczna i nie opłaca się jej przeprowadzać. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie według wyceny pojazdu na podstawie podobnych pojazdów dostępnych na rynku brytyjskim odejmując wartość zniszczonego pojazdu. Po otrzymaniu raportu stanowiącego o szkodzie całkowitej, należy przedyskutować warunki polisy z własną ubezpieczalnią oraz wyrejestrować pojazd, jeśli nie będziemy go już użytkować.

Takie sprawy rozpatrujemy indywidualnie, gdyż istnieje kilka czynników wpływających na wartość pojazdu – koniecznie się za nami skontaktuj, abyśmy mogli przedstawić Ci możliwości.

W większości spraw klient może pozostawić sobie uszkodzony samochód lub go sprzedać.

Pojazd wyceniany jest przez inżyniera czyli rzeczoznawcę, który na nasze zlecenie przygotuje raport zniszczeń. Rzeczoznawca przyjedzie na miejsce, gdzie przechowywany jest pojazd np. do domu klienta i po paru dniach prześle nam kosztorys naprawy w postaci raportu. Dokument ten opisuje wartość pojazdu sprzed wypadku oraz koszt naprawy. Zdarza się, że taki raport jest przygotowywany przez ubezpieczyciela klienta. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy klient w pierwszej kolejności zgłosi sprawę o odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela. Raport może być także sporządzony przez stronę przeciwną. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku pozyskuje własny raport zazwyczaj wtedy, gdy nie zgadza się z wyceną zniszczeń pojazdu, co ma miejsce niezwykle rzadko.

Rzeczoznawca aranżowany przez naszą kancelarię posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do dokonania prawidłowej wyceny. Bierzemy jednak pod uwagę, że w każdym dokumencie mogą znajdować się błędy, więc jeśli taka sytuacja miała miejsce w Twojej sprawie, niezwłocznie poinformuj nas o tym, abyśmy mogli przyjrzeć się sprawie bliżej. Jeśli z jakiegoś powodu to strona przeciwna przygotowała raport (zdarza się to niezwykle rzadko), a według Ciebie wycena naprawy jest nie adekwatna, sprawa również wymaga rozpoznania pod tym kątem.

Jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, koniecznie zgłoś sprawę na policję w ciągu 48 godzin. Dobrze jest także zrobić zdjęcia na miejscu wypadku oraz zapisać dane świadków. W sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku w UK organizacja MIB czyli Motor Insurance Bureau jest odpowiedzialna za wypłatę odszkodowania w Anglii. Nasza kancelaria poprowadzi Twoją sprawę oraz zbierze dowody wymagane przez MIB.

Jeśli jechałeś w samochodzie, którego kierowca spowodował kolizję i odniosłeś obrażenia powypadkowe w Anglii lub Polsce, przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Jeśli w wypadku zostali poszkodowani inni uczestnicy np. piesi, kierowca innego pojazdu, oni także mają prawo starać się o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej kierowcy, z którym podróżowałeś.

W trakcie procesu odszkodowawczego może zdarzyć się, że będziemy potrzebować nawiązać kontakt z ubezpieczycielem klienta np. w celu uzyskania dokumentacji dotyczącej excessu czy uszkodzeń pojazdu, lub kiedy strona przeciwna otworzy roszczenie przeciwko klientowi. Wtedy przesyłamy klientowi formularz autoryzujący nas do rozmów z ubezpieczycielem do podpisu elektronicznego lub w innej formie na życzenie klienta.

Prowadzone sprawy

Ostatnie sprawy w których uzyskaliśmy odszkodowanie

Nie napisaliśmy odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Koniecznie się z nami skontaktuj