odszkodowanie self employed

Co zrobić w sytuacji odniesienia obrażeń na skutek wypadku?

 1. Udaj się po pomoc medyczną do szpitala lub GP.
 2. Stosuj się do wszelkich zaleceń lekarza.
 3. Zgłoś fakt odczuwania bóli oraz ich zakres do podmiotów zaangażowanych w sprawę np. ubezpieczalni, policji, lekarzowi.
 4. Zapewnij sobie pomoc i opiekę osób bliskich, jeśli po wypadku jesteś niezdolny do wykonywania czynności życia codziennego.
 5. Skontaktuj się z nami: 0161 791 4669.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jeśli:

 • Twój uszczerbek na zdrowiu ogranicza się jedynie do odczuwania bólu,
 • odbyłeś wizytę w GP lub szpitalu dopiero po kilku dniach od zdarzenia,
 • nie byłeś na zwolnieniu chorobowym,
 • na skutek wypadku pozostała Ci niewielka blizna,
 • wciąż odbywasz leczenie.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu i kiedy przysługuje, jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii?

Kontuzji lub obrażeń ciała można nabawić się w różnych okolicznościach — w sposób nieprzewidywalny zmieniają życie Twoje i Twoich najbliższych. W wyniku wypadku może okazać się, że osoba poszkodowana doznała długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek uważa się naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje poprawy, natomiast długotrwały uszczerbek powoduje upośledzenie czynności przez pewien okres, ale z szansą na polepszenie samopoczucia. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w UK jest możliwe do uzyskania w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia ciała lub szkód psychicznych na terytorium kraju oraz gdy wypadek nie był skutkiem winy lub zaniedbania, wynikających z bezpośrednich działań poszkodowanego. Do najpopularniejszych przyczyn, skutkujących uszczerbkiem należą:

 • wypadek w pracy lub drodze do pracy,
 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek w miejscu publicznym,
 • stosowanie wadliwego sprzętu w miejscu pracy,
 • nieprzestrzeganie warunków regulaminu zakładowego.

Co decyduje o przyznaniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w UK?

Roszczenia za uszczerbek na zdrowiu mają zazwyczaj charakter jednorazowy, tj. raz przyznane i wypłacone odszkodowanie uniemożliwia ubieganie się o inne rekompensaty z tytułu tego samego wypadku w przyszłości. Aby wnieść wniosek o roszczenie za uszczerbek na zdrowiu, muszą zostać spełnione 3 warunki:

 • odpowiedzialność,
 • związek przyczynowo-skutkowy,
 • uszczerbek na zdrowiu.

Za odpowiedzialność rozumie się ustalenie kto spowodował zdarzenie. Warto podkreślić, że bezpośredni sprawca w sensie prawnym nie zawsze musi być odpowiedzialny za szkodę (np. sprzątaczka, która rozlała wodę, będzie winna, ale prawną odpowiedzialność poniesie jej pracodawca). We wniosku należy wskazać, co przyczyniło się do szkody oraz udowodnić, że w wyniku zajścia doszło do powstania uszczerbku. Ostatnim elementem, niekiedy najtrudniejszym do oszacowania, jest zakres urazu, który wskazuje na stopień lub powagę szkody. UK posiada system prawny, który dla obcokrajowców może wydawać się zawiły i trudny do zrozumienia, dlatego warto powierzyć swoją sprawę doświadczonym prawnikom, którzy biegle poruszają się w brytyjskim systemie prawnym.

Czego powinieneś oczekiwać po złożeniu wniosku?

W kwestii takiej jak odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu UK rozpatruje każdego roku dziesiątki tysięcy spraw. Bez względu na pochodzenie, narodowość i wiek każdej osobie poszkodowanej, która w chwili zdarzenia przebywał na terenie Wielkiej Brytanii i stosownie to udokumentował, przysługuje prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie. Należy zdawać sobie sprawę, że termin oczekiwania na wydawanie decyzji wynosi zazwyczaj kilka tygodni, jednak procedura może ulec wydłużeniu o kilka miesięcy, jeśli ubezpieczyciel odmawia przyjęcia odpowiedzialności za wypadek.

Jakie formalności należy spełnić, składając wniosek o odszkodowanie?

Kiedy jesteśmy zdrowi, nie myślimy o tym, jak zdarzenie losowe może wpłynąć na nasze codzienne życie. Dopiero po wypadku, w wyniku którego następuje uszkodzenie ciała, orientujemy się, że załatwienie wszelkich formalności to nie taki łatwy proces. To zrozumiałe, szczególnie w przypadku doznania poważnej szkody. Jako grupa profesjonalistów zdajemy sobie sprawę, że dla osób, pracujących w krajach UE, nie jest sprawą oczywistą poruszanie się w tematyce prawa, w tym ubieganie się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. UK to jedno z państw, w którym rzetelne udokumentowanie poniesionych szkód będzie pomocne w pomyślnym rozstrzygnięciu sprawy. Aby roszczenie sprawnie posuwało się naprzód pomocne będzie dostarczenie:

 • dokumentów poświadczających zdarzenie (np. protokół policyjny, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy),
 • badań i opinii lekarskich,
 • pokwitowania kosztów leczenia,
 • oświadczeń świadków,
 • innych dokumentów, istotnych dla danej sprawy.

Czy ta sprawa przypomina Twój przypadek?

Przedstaw nam swoją sprawę
i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić