Każdy poszkodowany w tym osoba niepełnoletnia może uzyskać odszkodowanie za wypadek. Proces odszkodowawczy prowadzony jest przez tzw. Litigation Friend, czyli osobę, która zajmuje się sprawą w imieniu dziecka np. opiekun prawny, członek rodziny. Taka osoba uda się z dzieckiem na komisję lekarską, aby opowiedzieć o odczuwanych dolegliwościach, oraz jeśli będzie to konieczne na przesłuchanie „Infant Approval Hearing” w celu potwierdzenia w sądzie wysokości odszkodowania dla dziecka w Anglii.

Jest to krótkie przesłuchanie w sądzie, które odbywa się w celu potwierdzenia, czy kwota odszkodowania jest prawidłowa dla dziecka. Osoba niepełnoletnia jest chroniona przez prawo i sąd musi upewnić się, że poszkodowany nie otrzyma niższego odszkodowania, niż powinien. Na spotkanie dziecko uda się z osobą, która w jej imieniu występuje w sprawie, prawnikiem oraz tłumaczem, jeśli taki jest potrzebny. Po wydaniu orzeczenia, odszkodowanie jest zazwyczaj wpłacane na specjalne konto sądowe, na którym pieniądze będą przechowywane aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia.

Ubezpieczalnie mogą zgodzić się na wypłatę odszkodowania dla osoby zajmującej się sprawą w imieniu osoby nieletniej (Litigation Friend), jeśli wyrazi ona zgodę na wzięcie odpowiedzialności za środki pieniężne wypłacone na rzecz osoby poszkodowanej. Ubezpieczalnie mogą również zdecydować, że odszkodowanie zostanie wpłacone na specjalnie utworzone konto sądowe – w takiej sytuacji osoba poszkodowana będzie miała dostęp do środków po ukończeniu 18 roku życia lub wcześniej na specjalne potrzeby. Sposób wypłaty odszkodowania zależy od ubezpieczalni oraz okoliczności sprawy.

Prowadzone sprawy

Ostatnie sprawy w których uzyskaliśmy odszkodowanie

Nie napisaliśmy odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Koniecznie się z nami skontaktuj