Jest to możliwe, aczkolwiek mniej niż 1% naszych spraw trafia do sądu. Nawet jeśli rozpoczynamy procedury sądowe dla naszych klientów zdecydowana większość klientów otrzymuje odszkodowanie za wypadek jeszcze przed rozprawą na podstawie ugody pomiędzy stronami.

W ciągu kilku miesięcy od wniesienia sprawy, Sad wyznaczy stronom harmonogram, według którego strony muszą dopełnić wszelkich formalności w celu przygotowania sprawy do przedstawienia Sędziemu. Przykładowy harmonogram:
– Wymiana wszystkich dokumentów
– Wymiana zeznań świadków
– Pytania do eksperta / rzeczoznawcy
– Wyszczególnienie formularzy dla prawników
– Rozprawa Sądowa – zazwyczaj ma miejsce do około 30 tygodni po ustaleniu harmonogramu przez Sąd.

*Na każdym etapie procedur sądowych może dojść do ugody. Na życzenie klienta aranżujemy tłumacza który dostępny jest podczas całego procesu.

Można starać się o odszkodowanie za każdą rzecz, koszt, zdarzenie, wydatek czy stratę związaną z wypadkiem, która nie powstałaby, jeśli nie doszłoby do zdarzenia. Ważne jest, aby każdy z poniesionych kosztów, spełniał następujące kryteria:
– był poparty dowodem,
– był kosztem rozsądnym,
– był uzasadniony i niezbędny.

Z doświadczenia wiemy, że klienci nie zawsze posiadają wszystkie dowody. Nie wyklucza ich to z możliwości uzyskania odszkodowania za wydatki czy straty. W takiej sytuacji należy przedyskutować z nami dany przypadek, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Osoby poszkodowane najczęściej starają się o odszkodowanie za utratę zarobków przeszłych i przyszłych, zniszczenia pojazdu, pomoc i opiekę bliskich, leczenie, koszty transportu, excess, lawetę, zniszczone rzeczy osobiste, zniszczenia roweru, uszkodzenia odzieży, pojazd zastępczy oraz inne nie wymienione powyżej straty.

Nasza kancelaria aranżuje komisję lekarską dla klientów powypadkowych. Dzięki czemu możemy wycenić roszczenie za obrażenia powypadkowe. Lekarze wybierani są odpowiednio do poniesionych obrażeń ciała. Mogą to być psycholodzy, ortopedzi, chirurdzy plastyczni, kardiolodzy oraz lekarze GP. Jeśli lekarz zarekomenduje leczenie to pomożemy je również zaaranżować. Należy jednak pamiętać, że zanim dojdzie do komisji lekarskiej, powinno się jak najszybciej rozpocząć leczenie poprzez służbę zdrowia NHS, uzyskać poradę lekarza GP oraz wykonać rekomendowane przez lekarza działania. Jak wygląda komisja lekarska.

Jeśli wystąpią takie okoliczności, rozpoczniemy ochronne procedury sądowe tzw. „Protectve Proceedings”, aby zabezpieczyć Twoją sprawę przed przedawnieniem. Zostaniesz poinformowany o kolejnych krokach w tej sprawie.

Nie zlecamy spraw na zewnątrz kancelarii, ani nie zatrudniamy asystentów do kontaktów z ubezpieczalnią lub jej prawnikami. Wszystkie sprawy prowadzone są przez wykwalifikowanych prawników mających więcej niż 6 lat doświadczenia w rozpatrywaniu tego rodzaju roszczeń. Niektórzy z naszych prawników posiadają dodatkowe doświadczenie w pracy jako obrońcy strony pozwanej dzięki czemu wiedzą, w jaki sposób strona przeciwna może rozpatrywać dane roszczenie.

Wszystkie dokumenty wewnętrzne oraz większość dokumentacji zewnętrznej jest tłumaczona na język polski. Rozumowy także prowadzone są w języku polskim lub przy pomocy tłumacza jeśli jest to konieczne. Jeśli masz jakieś obawy dotyczące tej kwestii skontaktuj się z nami.

Jest to oferta ugody przed uzyskaniem raportu medycznego z komisji lekarskiej. Oferta taka zazwyczaj wysyłana jest przez stronę przeciwną mającą nadzieje, że poszkodowany zgodzi się ją zaakceptować zanim w sprawie zostanie przygotowany raport medyczny. Na podstawie takiego raportu możliwe jest precyzyjne określenie wartości roszczenia. Strona przeciwna ma nadzieję, że wysyłając ofertę ugody zapłacą mniejsze koszty prowadzenia sprawy oraz niższe odszkodowanie. Natomiast osoba poszkodowana może uzyskać wyższe lub niższe odszkodowanie w porównaniu do kwoty, która zostałaby oszacowana po komisji lekarskiej.

W razie nieobecności w pracy z powodu wypadku, możesz starać się o odszkodowanie. W tym celu będziemy prosić o dostarczenie nam zwolnień od lekarza oraz payslipów potwierdzających utratę zarobków. Jeśli jesteś osobą pracującą na zasadzie samozatrudnienia, kalkulacja utraconych zarobków może okazać się dużo bardziej skomplikowana – skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przedyskutować Twoją sprawę indywidualnie, gdyż każda osoba samozatrudniona może mieć inną sytuację.

Odszkodowanie wypłacane jest zazwyczaj w ciągu 3-4 tygodni od daty jego akceptacji. Nasza kancelaria zabezpiecza interes klienta i zazwyczaj wypłaca odszkodowanie jedynie na konto należące do klienta. Zapewniamy również inne metody oraz sposoby wypłaty odszkodowania, jeśli jest taka potrzeba.

Jest to zasada podziału odpowiedzialności za zdarzenie lub poniesione obrażenia np. jeśli wypadek miał miejsce w pracy i po części doszło do zdarzenia z powodu winy klienta, a częściowo pracodawcy lub innego pracownika. Podział odpowiedzialności oblicza się jako wartość procentową np. 50/50 lub 25/75. Zawsze warto skontaktować się z prawnikiem, aby odpowiednio rozważył tę kwestię. Szczególnie, gdy nie znamy dokładnych przepisów prawa, które regulują pracodawcę, inną firmę lub organizację.

Prowadzone sprawy

Ostatnie sprawy w których uzyskaliśmy odszkodowanie

Nie napisaliśmy odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?

Koniecznie się z nami skontaktuj