Komisja lekarska

Jak wygląda spotkanie z lekarzem?

Niniejsze nagranie ma na celu przedstawić Państwu najważniejsze informacje dotyczące spotkania z lekarzem na komisji lekarskiej.

Prosimy o uważne wysłuchanie nagrania lub zapoznanie się z pisemną wersją informacji, gdyż wszelkie rozbieżności lub nieporozumienia podczas komisji lekarskiej będą mieć wpływ na Państwa roszczenie.

Jeśli nie jest to Państwa pierwsza sprawa o odszkodowanie, zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi informacjami ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące poprzednich wypadków oraz kolejnych komisji lekarskich.

 

©Progressive Solicitors Limited 9th September 2020. This recording is subject to Copyright and should not be copied, distributed, rented or lent out.

odszkodowanie self employed

Czego mogę spodziewać się na komisji lekarskiej?

Ważne jest, aby na miejsce spotkania przybyć 15-20 minut przed umówioną godziną, gdyż najprawdopodobniej ekspert medyczny poprosi Państwa o wypełnienie krótkiego kwestionariusza dotyczącego okoliczności wypadku oraz dolegliwości powypadkowych.

Pomimo tego, iż w większości sytuacji komisja lekarska trwa dość krótko, bo około 20 minut to jest to najważniejszy element każdego roszczenia. Wynika to z faktu, że celem spotkania jest sporządzenie raportu medycznego, który jest głównym źródłem informacji dotyczących wpływu wypadku na zdrowie. Dokument ten sporządzany jest na podstawie szczegółów przekazanych lekarzowi na wizycie, jak również danych podanych we wspomnianym wcześniej kwestionariuszu, dlatego ważne jest, aby wszystkie informacje były ze sobą spójne.

Raport z komisji lekarskiej przekazywany jest do ubezpieczyciela i stanowi podstawę roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Stanowi on także ważny dowód w postępowaniu Sądowym, jeśli takie okoliczności zaistniałyby w sprawie.

Czy powinienem przynieść na wizytę swoją historię leczenia?

Nie w każdym przypadku ekspert medyczny potrzebuje mieć wgląd do dokumentacji medycznej. W większości sytuacji, gdy taka dokumentacja jest wymagana, pobieramy ją i przekazujemy do agencji medycznej jeszcze przed komisją lekarską. W sytuacji gdyby lekarz nie poprosił o wcześniejsze przedstawienie historii leczenia, a podczas omawiania obrażeń okazałaby się ona niezbędna, pobierzemy dokumentacje po spotkaniu i przekażemy lekarzowi w celu uzupełnienia raportu medycznego. Zatem mogą Państwo okazać swoją dokumentację medyczną na spotkaniu, ale nie jest ona konieczna. Jeśli posiadają Państwo jakąkolwiek historię medyczną spoza Wysp Brytyjskich, prosimy o obowiązkowe wysłanie jej do nas wraz z tłumaczeniem jeszcze przed spotkaniem.

Co powinienem wiedzieć o komisji lekarskiej?

Podczas wstępnej rozmowy powinni Państwo uważnie przedstawić lekarzowi wszystkie obrażenia związane z wypadkiem. Należy wykazać się inicjatywą i dostarczyć możliwie najwięcej szczegółów w tym zakresie. Jeśli od wypadku minęło kilka tygodni, mogą Państwo przed spotkaniem przejrzeć listę obrażeń znajdującą się w formularzu zgłoszenia roszczenia (CNF), który został wysłany do Państwa oraz strony przeciwnej na początku sprawy. Jeśli któreś z odczuwanych przez Państwa obrażeń nie zostało zamieszczone we wspomnianym formularzu to pomimo wszystko należy zgłosić je lekarzowi na komisji lekarskiej. Również w sytuacji, gdy nie zostało one zgłoszone GP lub innym lekarzom po wypadku.

Natężenie bólu.

Bardzo ważne jest, aby podczas informowania lekarza o obrażeniach powypadkowych, nie przedstawiać informacji ogólnych jak: 'ból pleców’, ale precyzyjnie określić miejsce jego występowania tj. 'ból dolnej części pleców’. Należy również wskazać, czy dolegliwości odczuwają Państwo stale, czy pojawiają się one w konkretnych sytuacjach oraz określić rodzaj pojawiającego się bólu np. 'promieniujący ból dolnej części pleców’.

Bóle które już minęły.

Jeśli jakiekolwiek bóle minęły przed komisją lekarską należy poinformować lekarza jakie to były bóle i jak długo trwały, nawet jeśli były to jedynie siniaki lub otarcia.

Obrażenia głowy.

W przypadku, gdy doznali Państwo uderzenia głową np. o deskę rozdzielczą, zagłówek lub ziemię, należy poinformować o tym fakcie lekarza, aby mógł wykluczyć powstanie urazu mózgu.

Wpływ obrażeń na życie codzienne.

Jeśli z powodu odczuwanych bóli są Państwo zmuszeni zmienić swoje przyzwyczajenia np. spać w innej pozycji niż zwykle lub zrezygnować z jakiś aktywności w ciągu dnia to są to aspekty, o których lekarz powinien zostać przez Państwa poinformowany.

W sytuacji, gdy wypadek ograniczył Państwa życie towarzyskie np. musieli Państwo odwołać lub przesunąć zaplanowany urlop, utracili Państwo tymczasowo możliwość korzystania z siłowni lub basenu to należy szczegółowo opisać te sytuacje lekarzowi.

Symptomy psychologiczne.

Prosimy także upewnić się, że wskażą Państwo lekarzowi występowanie objawów psychologicznych, jeśli takie się pojawiły np. koszmary nocne, powracanie wspomnień o wypadku oraz strach przed podróżowaniem samochodem.

Obrażenia widoczne na ciele.

Jeśli na skutek wypadku na Państwa ciele powstały rany lub blizny, prosimy wspomnieć o tym fakcie lekarzowi, nawet jeśli w dniu komisji lekarskiej nie są już one widoczne. Tego rodzaju obrażenia bardzo często niosą ze sobą dodatkowe symptomy, dlatego powinni Państwo wspomnieć lekarzowi o psychologicznym wpływie blizn na Państwa osobę np. obniżona samoocena i pewność siebie, noszenie odzieży mającej na celu ukrycie blizn, zmiana temperamentu, natrętne myśli i wspomnienia o wypadku, które pojawiają się podczas spoglądania na bliznę.

Bóle odczuwane przed wypadkiem.

Należy poinformować lekarza o wszelkich objawach, które odczuwali Państwo jeszcze przed wypadkiem. Jeśli doznali Państwo innego wypadku przed lub po zdarzeniu, do którego się odnosimy lub mają Państwo jakiekolwiek problemy zdrowotne, lekarz musi zostać o tym poinformowany.

Być może niektóre objawy, które Państwo wskazali w sprawie nie dotyczą w całości wypadku, do którego się odnosimy, dlatego ta kwestia musi zostać odpowiednio rozważona przez lekarza. Możliwe jest również, że byli Państwo bardziej narażeni na uszkodzenia ciała z powodu problemów związanych z poprzednim wypadkiem. Niezależnie od tego, otrzymają Państwo odpowiednie odszkodowanie za wszystkie odczuwane przez Państwa objawy.

Komisja lekarska dla nieletnich.

Jeśli na komisji będą Państwo reprezentować osobę poniżej 18 roku życia, lekarz będzie jednocześnie pytać Państwa oraz nieletniego. W takim przypadku prosimy o dodatkowe poinformowanie lekarza o tym, czy dziecko płacze więcej niż zwykle, odczuwa problemy ze spaniem, doznało fizycznego uszczerbku na zdrowiu lub boi się podróżować pojazdem – w sytuacji, gdy sprawa dotyczy wypadku drogowego.

Inne ważne konsekwencje wypadku

Innymi kwestiami, które należy poruszyć na komisji lekarskiej są niezdolność do wykonywania pracy oraz wpływ wypadku na Państwa życie. Lekarz powinien wiedzieć, ile dokładnie dni pracy Państwo opuścili, aby taka informacja mogła zostać zamieszczona w raporcie medycznym. Po komisji lekarskiej pomożemy Państwu również skompletować dokumenty stanowiące dowód poniesionych przez Państwa strat majątkowych, jeśli będą Państwo chcieli ubiegać się o odszkodowanie za utracone zarobki.

Sporządziliśmy również listę informacji, które najczęściej są pomijane podczas komisjach lekarskich. Poniższa lista pomoże Państwu uniknąć powielenia najczęściej popełnianych podczas komisji błędów.

Zazwyczaj brakujące dane dotyczą:

 • okoliczności wypadku np. pozycja w pojeździe lub miejsce zdarzenia,
 • blizn pozostałych na ciele,
 • ilości odbytych wizyt u GP,  w szpitalu i przychodni,
 • leczenia oraz badań w tym rehabilitacji, fizjoterapii, rezonansów głowy, tomografii komputerowych oraz operacji,
 • obrażeń fizycznych takich jak siniaki, blizny, skaleczenia, bóle i zawroty głowy,
 • niefizycznych obrażeń w tym zaników pamięci oraz stres
 • wcześniejszych wypadków oraz obrażeń i leczenia w tym zakresie
 • późniejszych wypadków oraz obrażeń i leczenia w tym zakresie
 • wpływu wypadku oraz obrażeń na życie oraz hobby,
 • potrzeby otrzymywania opieki i pomocy innych w związku z obrażeniami powypadkowymi
 • okresu nieobecności w pracy po wypadku.

Co stanie się po komisji lekarskiej?

Lekarz dostarczy nam raport medyczny, który będzie zawierał informacje takie jak: opinie oraz prognozy dotyczące tego, jak długo będą Państwo powracali do pełnego zdrowia, zalecenia w zakresie dodatkowych spotkań z innymi lekarzami np. ortopedą, rekomendacje odbycia leczenia niezbędnego do szybszego wyzdrowienia oraz ewentualne wskazania do wykonania dodatkowych badań np. rezonansu magnetycznego.

Raport medyczny zostanie Państwu przekazany w celu weryfikacji informacji, zanim zostanie wysłany do strony przeciwnej jako dowód na odniesienie uszczerbku na zdrowiu i podstawa do negocjacji odszkodowania.

Czy muszę wiedzieć coś więcej, jeśli jest to moje kolejne spotkanie z lekarzem w związku z tym samym wypadkiem?

Zanim wybiorą się Państwo na kolejną komisję lekarską, konieczne należy się zapoznać z poprzednio sporządzonymi raportami medycznymi. Obrażenia, które Państwo wskażą, muszą zgadzać się z tymi znajdującymi się w raporcie medycznym z pierwszej komisji lekarskiej oraz komisji odbytych w sprawach o odszkodowanie za inne wypadki.

Jeśli jest to Państwa kolejne spotkanie i odbędzie się one ze specjalistą to należy poinformować go o wszystkich objawach, o których został poinformowany lekarz z pierwszej komisji lekarskiej. Ważne jest także, aby nie zakładać, że jeśli mają Państwo wizytę u dentysty lub psychologa to nie muszą oni zostać poinformowani o objawach nie związanych z ich specjalizacją.

Angielski nie jest moim językiem ojczystym. Czy na komisji będzie obecny tłumacz?

Nie zapewniamy obecności tłumacza na komisjach lekarskich. Mogą Państwo przyjść na spotkanie z osobą, która udzieli Państwu wsparcia językowego podczas rozmowy z lekarzem.

Co powinienem przynieść na komisję lekarską?

Prosimy o zabranie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub dodatkowych dokumentów, jeśli przed komisją lekarską zostali Państwo o to poproszeni listownie bądź mailowo przez agencje medyczną lub lekarza.

Ważne jest również, aby sprawdzili Państwo lokalizację komisji lekarskiej, gdyż nie zawsze są one łatwe do odszukania ze względu na to, że niektórzy lekarze wynajmują pomieszczenia w centrach rehabilitacyjnych, hotelach lub szpitalach. Zabranie ze sobą wskazówek dojazdu, może znacznie ułatwić Państwu dotarcie na miejsce.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Darmowa wycena

Jesteśmy zespołem prawników prowadzących sprawy o odszkodowania w UK. Uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, za utracone zarobki oraz inne koszty i straty powstałe po wypadku. Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas: 0161 639 0399